FAQ

|S kým budu uzavírat smlouvu ? 

Smlouva bude uzavřena s partnerskou leasingovkou ALD Automotive s.ro.. Zaměstnanec je uveden v technickém průkazu jako provozovatel vozidla.

|Pro koho je nabídka určená?
Pro zákazníky s IČ
|Je měsíční platba garantovaná?
Ano, od momentu podpisu smlouvy je vám cena garantována po celou dobu trvání pronájmu vozidla
Výjimky jsou stanoveny ve všeobecných podmínkach cl. 4.1.4.

|Kde si auto mohu vyzvednout? 

Praha: Havex
Brno: AZ Servis

|Za jak dlouho auto po objednání dostanu? 

Pokud se jedná o nové vozidlo zadávané do výroby, závisí doba dodání na podmínkách jednotlivých dodavatelů a daném typu vozidla, průměrná doba dodání je orientačně 3-5 měsíců. 

 

|Telematická jednotka O2 Car Control 

 

Podmínky použití Jednotky O2 Car Control a jejího příslušenství

 

POPIS VLASTNOSTÍ A FUNKCÍ TELEMATICKÉ JEDNOTKY
1)Funkčnost telematické jednotky 816v2 GPS/GSM
Možnost připojení jednotky na CAN/FMS sběrnici – vyčítání dat z palubního počítače – stav tachometru, spotřeba, stav paliva v nádrži *
Skrytá montáž ve vozidle
Možnost připojení přepínače pro označení soukromé/ služební jízdy
Detekce nehody
POPIS VLASTNOSTÍ A FUNKCÍ TELEMATICKÉ JEDNOTKY
*Upřesnění dle typu a modelu vozidla
2)Funkce aplikace
Generování knihy jízd
Přehled o způsobu jízdy jednotlivých řidičů, zejména s ohledem na způsob akcelerace, brždění, průjezd zatáčkou
Alerty – upozornění e-mailem/SMS na nastalé stavy
o Detekce nehody
o Odpojení jednotky od hlavního napájení
o Neoprávněný pohyb vozidla – zamčení jednotky
Detailní vykreslení tras nad mapou
Vytváření a zobrazení uživatelských míst a oblastí nad mapou
Řádkový výpis tras s možností editace zákazníkem
Webová aplikace
Verze aplikace pro chytré telefony ke stažení zdarma (Android, iOS) Automatická aktivace služby po montáži jednotky do vozidla
Zobrazení aktuální polohy vozidla nad mapou
Sledování historie tras nad mapou
Evidence výdajů – i s možností importu dat z tankovacích karet
On–line monitoring na území ČR, bez roamingu, data ze zahraničí se ukládají do paměti jednotky a odešlou se hromadně po návratu do ČR

 

Podmínky použití Jednotky O2 Car Control a jejího příslušenství

1) V interiéru vozidla

Jednotka O2 Car Control a její příslušenství určené výhradně do interiéru vozidla, tj. RFID čtečka, přepínač soukromých / služebních jízd, modul Amedeo, externí CAN reader, BH01, EDMECO (dále v tomto odstavci jen jako „příslušenství“): jsou určeny výhradně k používání v zastřešeném prostředí (tedy v kabině vozidla) s rozsahem pracovních teplot od -20 °C do +70 °C;
nejsou určeny pro použití ve vlhkém, v mokrém ani v extrémně prašném prostředí, v prostředí s extrémně vysokými otřesy a vibracemi, v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáháno ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotné jednotky O2 Car Control nebo jejího příslušenství;
lze připojit výhradně na napájení od 10 do 30 voltů stejnosměrného napětí. 2) V interiéru nástavby a/nebo návěsu/přívěsu vozidla
Příslušenství jednotky O2 Car Control určené do interiéru nástavby a/nebo návěsu/přívěsu vozidla – magnetický dveřní senzor, čidlo teploty EDMECO (dále v tomto odstavci jen jako „příslušenství“):
je určeno výhradně k používání v krytém, zastřešeném prostředí, tedy v interiéru, s rozsahem pracovních teplot od -35 °C do +70 °C;
není určeno pro použití ve vlhkém ani v mokrém prostředí, v prostředí s extrémně vysokými otřesy a vibracemi, v extrémně prašném prostředí nebo v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáháno ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotné jednotky O2 Car Control nebo jejího příslušenství.
3) V exteriéru vozidla

Příslušenství jednotky O2 Car Control určené do exteriéru vozidla – IBR, Mesit, DWF-E (dále v tomto odstavci jen jako „příslušenství“)
je určeno k používání ve vnějších částech vozidla s rozsahem pracovních teplot od -20 °C do +70 °C;
není určeno pro použití v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáháno ve smyslu nárazů cizích předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotné jednotky O2 Car Control nebo příslušenství.
Jednotka O2 Car Control určená do exteriéru vozidla:
je určena k používání ve vnějších částech vozidla s rozsahem pracovních teplot od -20 °C do +70 °C;
může být použita ve vlhkém prostředí;
Není určena pro použití v místech, kde může být pravidelně fyzicky namáhána ve smyslu nárazů cizích
Předmětů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení instalace nebo samotné jednotky O2 Car Control.
Podmínky obsluhy Jednotky O2 Car Control a jejího příslušenství

Jednotka O2 Car Control s veškerým svým příslušenstvím je určena a může být fyzicky instalována a obsluhována ve smyslu fyzické manipulace s jednotlivými komponenty mimo přepínače soukromýc /služebních jízd výhradně proškolenou osobou, jež má platnou licenci na instalace a servis jednotek O2 Car Control.
V případě, že by došlo k poruše/poškození jednotky O2 Car Control a/nebo jejího příslušenství vlivem porušení výše uvedených podmínek použití jednotky O2 Car Control a jejího příslušenství, pak se na jednotku a její příslušenství nevztahuje záruka definovaná v Podmínkách služby O2 Car Control.
Podmínky použití Jednotky O2 Car Control a jejího příslušenství jsou nedílnou součástí Podmínek služby O2 Car Control.